ماشین آلاتماشین آلات و تجهیزات

شرکت مهندسین مشاورسازه آزمای پارسیان در راستای ارائه خدمات مناسب و لزوم پیروی از خط مشی کیفیت ، مجموعه لوازم و ابزار مجهزی را فراهم آورده تا هرگونه نیاز طرح های عمرانی استان و منطقه را برطرف سازد. به گونه ای که مهندسین مشاور سازه آزمای پارسیان در حال حاضر دارای کاملترین تجهیزات صحرایی و آزمایشگاهی بخش خصوصی در استان می باشد. مهمترین تجهیرات این شرکت در بخش¬های مختلف عبارتند از :

ماشین آلات

             ژئوتکنیک

 • دستگاه حفاری روتاری مدل GY200 همراه با تمامی ملحقات درون چاهی
 • دستگاه حفاری روتاری مدل XY2B به تعداد 2 دستگاه همراه با تمامی ملحقات درون چاهی
 • دستگاه پیش تحکیم برش کوچک خاک
 • دستگاه برش مستقیم کوچک خاک
 • دستگاه برش مستقیم بزرگ خاک
 • موقعیت یابی ماهواره­ای( GPS)
 • دستگاه آزمایش تحکیم خاک
 • چکش اشمیت
 • دستگاه آزمایش بارگذاری صفحه
 • دستگاه آزمایش سه محوری
 • دستگاه آزمایش تک محوری
 • دستگاه آزمایش  C.B.R

 

              مقاومت مصالح

 • جک بتن شکن برقی دیجیتال: 6 دستگاه
 • جک بتن شکن برقی آنالوگ: 8 دستگاه
 • میکسر بتن 120 لیتری : یک دستگاه
 • اون برقی :7 دستگاه
 • شیکر الک :3 دستگاه
 • شیکر SE: 3 دستگاه
 • وسایل اسلامپ : 20 سری
 • وسایل SE: 10 سری
 • وسایل کامل آسفالت شامل جک مارشال ، حمام مارشال ، چکش مارشال و ... : 2 سری
 • ترازو بادقت 1/0 گرم :5 دستگاه
 • میکسر بتن 120 لیتری : یک دستگاه
 • قالب مکعبی بتن 15*15*15حدوداً 400 عدد
 • قالب مکعبی 10*10: 18عدد
 • قالب استوانه ای15*30: 36عدد
 • وسایل کامل آسفالت شامل جک مارشال،حمام مارشال،چکش مارشال و....:2 سری
 • دستگاه اندازه گیری افت وزنی در مقابل سایش (لس آنجلس ) : 1 دستگاه
 • دستگاه اندازه گیری افت وزنی در مقابل سولفات سدیم ( ساندنس ): 1 دستگاه
 • وسایل کامل دانسیته در محل : 10 سری
 • وسایل تراکم آزمایشگاهی: 10 سری
 • وسایل آزمایشگاهی هیدرومتری:2 سری کامل
 • گیج کمبریج جوشکاری2 دستگاه
 • وسایل تست جوش به روشهایM.T- P.T  وV.T:کامل
 • دستگاه آلتراسونیک جوش :1 دستگاه
 • دستگاه مغناطیسی تست جوش:1 دستگاه
 • سری کامل الکهای استاندارد: 10 سری
 • لرزاننده الک 3 دستگاه
 • لرزانندهSE   
 • دستگاه کرگیری بتن و آسفالت :2 دستگاه
 • وسایل کامل آزمایشات حدود اتربرگ  :8سری
 • ترازو بادقت 01/0 گرم :5دستگاه
 • ترازو بادقت1/0 گرم :5 دستگاه
 • ترازوی ارشمیدس: یک دستگاه
 • ترازو بادقت 1 گرم :5 دستگاه
 • رایانه به همراه پرینتر و متعلقات : 15 دستگاه
 • دستگاه کاسه گراندا: 8 دستگاه
 • دستگاه تحکیم: 3 دستگاه
 • دستگاه برش مستقیم کوچک  : 1 دستگاه
 • دستگاه برش مستقیم بزرگ  : 1 دستگاه
 • جک تعیین استحکام آسفالت: 1 عدد
 • حمام مارشال: 2 دستگاه
 • وسایل کپینگ: 2 سری

   شیمی

 • دستگاه pH متر
 • کوره الکتریکی
 • گرمکن دوار
 • هات پليت
 • پمپ خلا

حفاری و تزرق

 • دستگاه های حفاري روتاری مدل  Gy200 به همراه پمپ آب و ملحقات درون چاهی
 • دستگاه حفاری روتاری مدل XY2B به تعداد 2 دستگاه به همراه پمپ و ملحقات درون چاهی
 • وسایل کامل حفاری و تزرق
 • تجهیزات آزمایش های نفوذ پذیری صحرایی (لوفران و لوژن)
 • دستگاه لرزه نگاری درون چاهی(دانهول)
 • تجهیزات آزمایش­های نفوذ استاندارد مخروط و SPT

دستگاه آزمایش درون چاهی(دانهول)

دستگاه کاورمتر و آرماتور یاب با برند پروتک سوئیس