اطلاعیه های مهم     تغییر آدرس دفتر ایلام

آخرین اخبار و اطلاعیه هاتغییر آدرس دفتر ایلام

شرکت مکانیک خاک سازه آزمای پارسیان ایلام از خیابان حر به آدرس چهارراه معلم- ابتدای بلوار صنایع(شهدای نوریان)- نبش کوچه پیروزی 2 (زکریا۲)انتقال یافت.  دوشنبه 1 مهر 1398