اطلاعیه های مهم     تغییر آدرس دفتر ایلام

آخرین اخبار و اطلاعیه هاتغییر آدرس دفتر مکانیک خاک سازه آزمای پارسیان کرمانشاه

دفتر شرکت مکانیک خاک سازه آزمای پارسیان کرمانشاه از بلوار گذرنامه به آدرس فرهنگیان فاز ۲ _ ایستگاه ۴_ روبروی مرکز خرید زردلانی انتقال یافت  یکشنبه 19 خرداد 1398