جزوات آموزشی دانشجویجزوات آموزشی دانشجوی

آزمایشگاه تکمیلی بتن و طرح اختلاط( شامل 3 استاندارد ذیل)

1-استاندارد نمونه برداری از بتن تازه مخلوط شده    

دانلود فایل با لینک مستقیم

2-آزمایش افت بتن (اسلامپ)

دانلود فایل با لینک مستقیم

3-گام به گام طرح اختلاط بتن

دانلود فایل با لینک مستقیم

 

آزمایشگاه مصالح ساختمانی( شامل دو استاندارد ذیل)

1- آجر رسی- ویژگیها و روش آزمون

دانلود فایل با لینک مستقیم

2- وزن مخصوص و جذب آب مصالح درشت دانه و ریز دانه

دانلود فایل با لینک مستقیم

با تشکر مهندس امیر میرزابیگی