آموزش و پژوهشفعالیت های پژوهشی

فعالیت¬های پژوهشی یکی از اهداف جنبی اما بسیار مهم مهندسین مشاور سازه آزمای پارسیان می¬باشد. همکاری اعضای هیات مدیره شرکت با دانشگاهها و تدریس ،پذیرفت کارآموز،برگزاری کلاس آموزشی دانشجویان بهضی از دانشگاههای استان در محل ساختمان این شرکت ،همکاری در انجام پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری،انجام بازدید و اقداماتی اینچنین ، گامی در راستای ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه است. اینگونه فعالیت ها تاثیری بسزا در به روز بودن خدمات ارائه شده توسط این شرکت و نیز کاهش فاصله تئوری تا عمل در محیط¬های آکادمیک دارد. از پژوهش های در دست انجام و انجام شده مجموعه مدیریت این شرکت می¬توان به موارد زیر اشاره کرد:

پژوهش ها
1 . همکاری در خصوص انجام پایان نامه دکتری دکتر علیرضا حسینی(دکتری عمران)
2 . همکاری در انجام پایان نامه خانم مهندس فروزان ناصری تحت عنوان
3 . همکاری با دانشگاه علمی کاربردی پارسیان یک ایلام جهت برگزاری کلاسهای دانشگاه در محل ساختمان شرکت توسط مجموعه مدیریت این شرکت
4 . همکاری در انجام دهها پایان نامه دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد.
5 . همکاری با دانشگاه علمی کاربردی پارسیان یک ایلام جهت برگزاری کلاسهای دانشگاه در محل ساختمان شرکت توسط مجموعه مدیریت این شرکت