برخی پروژه های انجام شده..

مقاومت مصالح(مهندسی)

تهیه طرح اختلاط بتن شامل

توضیحات تکمیلی
معدن و زمين شناسي(مهندسی)

معدن و زمين شناسي آناليز

توضیحات تکمیلی
ژئوتکنیک(مهندسی)

تحلیل و طراحی سازه های ژئوتکنیک

توضیحات تکمیلی

    آرماتور یاب در ایلام

کاورمتر و آرماتور یاب برند پروتک ساخت کشور سوییس


 سه شنبه 6 آذر 1397

    دستگاه آزمایش درون چاهی ( دانهول) در ایلام و غرب کشور

انجام آزمایش دانهول جهت تعیین تیپ خاک بر اساس آیین نامه 2800 در تمام نقاط کشور


 شنبه 12 آبان 1397

    افتتاح شعبه همدان

افتتاح شعبه همدان با مدیریت جناب آقای دکتر اکبری


 شنبه 30 دی 1396